วิธีทำนายไพ่ยิปซี แบบรายวัน ดูไพ่.com ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐาน จะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ ทำจิตให้สงบ ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเลือกไพ่อย่างสงบและมีสมาธิ 1 ใบ

คำเตือน อย่าทำนายเล่นๆเพื่อความสนุกสนาน การตั้งจิตอธิษฐานของคนเรามีผลจริงๆ แม้พระพุทธองค์ก็เคยทำบารมีด้วยการอธิษฐาน ดังนั้นอย่าดูเล่นๆ และไม่ควรดูไพ่ยิปซี แบบรายวันเกิน 1 ครั้งต่อวัน

ไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซี
ไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีรายวัน
ไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซี
ไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีรายวัน
ไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซี
ไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีรายวัน